Usui Holy Fire

Usui/Holy Fire III Reiki - att hela med livsenergi

Reiki är ett japanskt begrepp som brukar översättas med ”Universell livsenergi”.

Det finns många metoder för energihealing och Reiki är en utav dem.

Det som gör Reiki speciell är att healern inte styr den helande processen utan enbart fungerar som en kanal för den universella livsenergin. Energin styr sig själv mot de områden och riktar in sig på den nivån där mottagaren behöver den som mest. Detta gör Reiki till en energimetod som är både enkel och säker men samtidigt mycket kraftfull.


Alla som vill kan lära sig Reiki. Healingförmågan överförs till eleven av en Reikimaster genom en initieringsprocedur. Initieringen, då energierna kanaliseras in till elevens kronchakra skapar en förbindelse mellan Reikikällan och eleven. Detta är en mycket kraftfull andlig upplevelse som har en väldigt helande och renande inverkan på eleven.

Den personliga utvecklingen som en Reikikurs för med sig är i sig en anledning att gå en Reikikurs.

Som vid all healing kan detta föra med sig utrensningsprocesser som kan märkas av både fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Hur mycket man känner av dessa varierar från person till person.

Efter att Reikikanalen har öppnats har man förmågan att ge Reiki till sig själv och andra genom hela livet. En fantastisk och underbar gåva!


Under de senaste årtioden har Reiki fått mycket uppmärksamhet i forskarsammanhang. Det praktiseras på sjukhus i bland annat USA, England och Tyskland.

Idag är Reiki erkänd som friskvårdsmetod av svenska skatteverket.Holy Fire - en ny Reikienergi


Alla Usui Reiki kurser hos Musik, balans & blomster är uppgraderade till Holy Fire III sedan januari 2019. Usui/Holy Fire Reiki är en vidareutveckling av Usui Reiki som först introducerades av William Lee Rand vid International Center for Reiki training.


Holy Fire energin är mycket högfrekventa energistrålar från högre medvetandenivåer som kompletterar Usui Reikin på ett sätt som maximerar både healerns personliga utveckling och berikar allt helande som förmedlas genom denna metod.


Utbildningen till Reikihealer görs i 3 steg:

Usui/Holy Fire III Reiki 1

Den första graden ger dig förmågan att överföra Reikienergin till dig själv och andra med hjälp av dina händer.

Kursen inleds med historik, information om Reiki-systemet samt dess etik.

Eleven får sin första Reiki-initiering, lär sig de olika handpositionerna, får praktisera Reikibehandlingar både på sig själv och sina kurskamrater samt lär sig om Reikis olika användningsområden.

Inga förkunskaper behövs, men du ska ha provat en Reikibehandling eller liknande energibehandling tidigare samt känna dig redo för personligt växande.


I kursen ingår även 3 Reikimöten samt lärarsupport efter behov.


Usui/Holy Fire III Reiki 2

Andra gradens kurs bygger på det du lärt dig i den första kursen, men hjälper dig även till en djupare förståelse av energin, ger större flexibilitet samt ökar effektiviteten i dina behandlingar.


Efter Reiki 2 initieringen kommer du att kunna ge healing på distans. Du lär dig de första tre symbolerna inom Usui-systemet vilket ger dig värdefulla nya redskap och användningsområden i ditt helande.

Förkunskaper: Reiki 1

I kursen ingår även 3 Reikimöten samt lärarsupport efter behov.


Usui/Holy Fire III ART/Reikimaster

Sista graden i Usui Reikins utbildningssystem kallas även för mastergraden (Takatas benämning). Det här sista steget finns i två olika alternativ: ART-kursen eller Reikimastern.

I båda varianter får du en Reiki 3 initiering som innebär ytterligare en kraftfull höjning av din energinivå. Du får även Usuis mastersymbol och om du vill kan du lära dig allt som behövs för att kunna lära ut Reiki till andra. I kursen ingår många praktiska moment, bland annat lär du dig olika helandemetoder med meditationer och kristaller.

Men inte alla som går denna sista steg i Reikiutbildningen vill vara lärare. Om du istället har ditt fokus på din personliga utveckling eller helt enkelt vill höja energinivån i ditt helande kan du istället välja ART-kursen. ART står för Advanced Reiki Training och har samma innehåll som Masterkursen med undantag för de bitarna som har med lärarrollen att göra.

ART-kursen kan även fungera som en bra förberedelse inför masterkursen, om man känner att man vill gå vidare men inte ännu känner sig redo för att bli Reiki-lärare.

Förkunskaper: Reiki 2


Som alltid ingår i dessa kurser 3 Reikimöten samt lärarsupport efter behov.