Angelic Reiki

Angelic Reiki® - vår tids helande

I den här tiden vi lever i har frekvensnivån på jorden höjts avsevärt, vilket bland annat fört med sig att många människor nu har blivit mogna för Angelic Reiki®, som är en ny form av Reiki.

Precis som i Usui Reiki sker elevens energihöjning genom initieringar som sätter igång energiprocesser hos mottagaren. Detta sker på alla nivåer av medvetande, såväl fysiskt, mentalt, andligt som socialt.


Kurserna innebär att man öppnar upp för sin naturlig healingförmåga samt utvecklas både andligt och personligt i hög grad. Som vid alla helandeprocesser innebär det att utrensningar förekommer som kan kännas av både fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Huruvida dessa märks av är olika från person till person.

Angelic Reiki® bygger på forntida visdom och integrerar Reikienergierna med änglarnas vibration samt flera andra energistrålar. Även de healers som redan använder sig av andra slags energimetoder rekommenderas att ta emot Angelic Reiki® initieringen för att få ytterligare kraftfulla energiredskap.


Angelic Reiki® utbildningen består av fyra fristående kurser: 1&2, 3&4, Professionell samt Master. Vill du marknadsföra dig som Angelic Reiki® healer krävs det att du har gått kursen Professionell.

Angelic Reiki® 1 & 2

Nybörjarkursen i Angelic Reiki® för med sig framförallt en ingång till din andlighet samt personligt helande och växande. Den ger dig även förmågan att förmedla energin till andra vilket hjälper dem att läkas och utvecklas.

FÖRKUNSKAPER: Du ska ha provat en Angelic Reiki® behandling eller liknande energibehandling samt känna dig mogen för förändring och personligt växande.

TID: Tre timmar och två heldagar.


Kursen innehåller bland annat två Angelic Reiki® initieringar och Ärkeänglarnas initiering. Du lär dig sex olika helandemetoder, inklusive distanshelande och självhelande, samt hur man renar och anpassar kristaller och andra helande verktyg till änglarnas vibration.

Du lär känna Angelic Reiki®s historia och teoretiska bakgrund, lagar om helande och får både ta emot Angelic Reiki® samt ge behandlingar till dig själv och andra.

I kursen ingår 3 Reikimöten samt lärarsupport efter behov.

Angelic Reiki® 3 & 4

I detta steget förs masterenergin in genom initieringen och din personliga process leds in i en djupare utvecklingsfas. Du får hjälp av energin att komma närmare själen och hitta din inre mästare. Genom detta lär du dig att acceptera att det är du som skapar din verklighet och bär ansvaret för den.

När det är dags för dig kommer du att upptäcka dina andliga gåvor och därmed även känna tilltro att följa din egen väg. Förändring för alltid med sig utmaningar, men du går med änglarna vid din sida och deras energi hjälper dig genom tider av förvirring och osäkerhet.

FÖRKUNSKAPER: Angelic Reiki® 1&2


I kursen ingår bland annat de kosmiska strålarnas meditation och meditationen för den kännande kroppen, två Angelic Reiki® reningar och initieringar samt ärkeänglarnas initiering. Även denna kurs innehåller många praktiska moment och du lär dig två nya helandemetoder samtidigt som vi repetera de metoder du redan lärt dig i första kursen.

I kursen ingår även 3 Reikimöten samt lärarsupport efter behov.

Angelic Reiki® Professionell

Den här kursen ger dig kunskapen du behöver för att starta en verksamhet som professionell Angelic Reiki® healer.

Del 1 är två dagar och ger dig ytterligare kunskap om Angelic Reiki® som helandemetod samt dess andliga aspekter.

Du får återigen två Angelic Reiki® reningar och initieringar samt ärkeänglarnas initiering, lär dig bland annat om sfäriskt helande och diskutera viktiga frågor såsom sjukdomarnas orsak.

Del 2 är en dag där du lär dig praktiska, andliga samt etiska aspekter som är viktiga att känna till om du vill arbeta med Angelic Reiki® professionellt. Redan etablerade företagare inom detta område kan hoppa över del 2.

För att få diplom och rättigheter att använda namnet behöver eleven skriva under etiska regler för Angelic Reiki®.


FÖRKUNSKAPER: Angelic Reiki® 3&4. I början på kursen lämnas in tre egna dokumentationer på Angelic Reiki® behandlingar.

I kursen ingår 3 Reikimöten samt lärarsupport efter behov.


Angelic Reiki® Master

I denna kurs får du det du behöver för att lära ut Angelic Reiki® till andra. Delar av det du redan har lärt dig repeteras, andra bitar fördjupas nu ytterligare. Det finns även tid för att diskutera frågor kring helandet samt för att träna på helandetekniker. Kursen anpassas i viss mån efter gruppens behov.

FÖRKUNSKAPER: Angelic Reiki® professional


Kursen innehåller bland annat 4e gradens rening och initiering, ärkeänglarnas mästarinitiering samt meditationen med livets träds ärkeänglar.

Du får praktiska råd och vägledning för att hålla kurser och får tillfälle att öva på de olika momenten i en Angelic Reiki® kurs. Du lär dig om organisation och om lärarens ansvar.

Som alltid ingår 3 Reikimöten samt lärarsupport efter behov.